Жил бүрийн намар эхэлдэг энэхүү хөтөлбөр нь идвэхи зүтгэлтэй, буддын шашины мэдлэгтэй суралцагч нарыг сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлдэг онцлогтой.

Зохион байгуулагч Авидын орон ТББ